Informacije

"REALTEX" d.o.o. Tuzla
ul. Franje Markovića 12
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Ttel/fax: +387 35 253 344
Ttel/fax: +387 35 291 113
GSM:     +387 61 164 084

ID broj:       4209737650007
PDV broj:     209737650007
Poreski broj: 03012051
Broj rješenja U/I 1492/05 Kant.Sud Tuzla

Žiro-račun:   306046-0000184441 Hypo Alpe Adria Bank

Odgovorne osobe u firmi:
• Grabčanović Altuna, osnivač
• Grabčanović Elmir, direktor